Coaching

Algemeen
Coaching betekent voor mij; naast iemand staan en meekijken wat de situatie op dit moment is. Vervolgens uitgebreid stil staan bij wat de coaching vraag is en waar aan gewerkt kan/moet worden om openingen te creëren voor verdere ontwikkeling. De coaching vragen waarmee je bij mij terecht kunt zijn divers, alles wat jou tegenhoudt om je volle potentie te kunnen gebruiken.

Ik heb in mijn jarenlange ervaring als maatschappelijk werkster, coach en trainer gemerkt dat het niet zozeer interessant is met welke vraag/belemmering je binnenkomt, maar meer wat jou inzicht kan geven in jezelf en hoe je tot op heden met jezelf, anderen & het leven in het algemeen bent omgegaan en hoe je het eigenlijk zou willen. Vandaaruit volgt er een plan van aanpak voor hoe je de gewenste verandering wilt gaan aanpakken. Doelen worden gaandeweg de coaching bepaalt en eventueel aangepast. Jij bepaalt wanneer je het gevoel hebt dat je voorlopig weer zelf verder kunt met datgene wat je ontdekt en ontwikkeld hebt tijdens de coaching gesprekken.

Eerst moet je erachter zien te komen of je bereid bent om bij jezelf naar binnen te gaan om onderzoek te doen naar wat heeft gemaakt dat je nu bepaalde belemmeringen of spanningen ervaart. Vervolgens komt de vraag of je veranderingsbereid bent. Jij bent degene die aan het werk moet om wezenlijk iets aan te passen in je leven, zodat je weer in je kracht komt te staan. Als je die keuze hebt gemaakt, zal ik samen met jou de uitdaging aangaan om te kijken hoe je je doel(en) kunt bereiken.

Aanpak
De manier waarop ik mensen coach is het best te omschrijven als holistisch. Ik pas de werkwijze en methodieken aan op datgene wat er nodig blijkt te zijn. Ik gebruik onder andere het kernkwadrant, STARR en werk daarnaast met reiki, ontspanning- en meditatieoefeningen.
Ik ben mij verder aan het scholen in energiewerk en verdieping in de Aura Soma ®. Dit betekent dat in mijn coaching gesprekken ook elementen hiervan terug te vinden zijn. Ik geloof in de combinatie van gespreksvoering en energetisch werk om van ‘hoofd tot hart’ een positieve verandering teweeg te brengen.

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.